អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  1

  Announcement for Land Reclamation and Non-Technical Survey Projects in Battambang, Banteay Meanchey and Pailin Provinces (3456 )

  ទំហំ(n/a)
  2

  Request for Proposal for Audit Service for Mine Clearance and Land Reclamation Non-Technical Survey Project in Banteay Meanchey, Battambang and Pailin Provinces for 2017 and 2018 Contract (3735 )

  ទំហំ(n/a)
  3

  បទយកការណ៍ស្តីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិវិស័យសកម្មភាពមីន ២០១៨-២០២៥ (3002 )

  ទំហំ(n/a)
  4

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៩ (3475 )

  ទំហំ(n/a)
  5

  CMVIS Report for June 2019 (3240 )

  ទំហំ(n/a)
  6

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៩ (2694 )

  ទំហំ(n/a)
  7

  CMVIS Report for May 2019 (2876 )

  ទំហំ(n/a)
  8

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៩ (176 )

  ទំហំ(n/a)
  9

  CMVIS Report for April 2019 (143 )

  ទំហំ(n/a)
  10

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិនា ២០១៩ (122 )

  ទំហំ(n/a)
  11

  CMVIS Report for March 2019 (129 )

  ទំហំ(n/a)
  12

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែកុម្ភៈ ២០១៩ (74 )

  ទំហំ(n/a)
  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  វីដេអូ

  ច័ន្ទ ២៩ កក្តដា ,២០១៩ ២០:៤៩ 3002
  អង្ការ ២៣ កក្តដា ,២០១៩ ០៩:៥៣ 3475
  សុក្រ ០៨ កុម្ភះ ,២០១៩ ១១:៥៣ 3935
  សុក្រ ០១ កុម្ភះ ,២០១៩ ១១:១៤ 3314
  ព្រហស្បតិ៍ ០១ សីហា ,២០១៩ ១៤:៣០ 3522

  ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

  • ថ្ងៃនេះ1062
  • ពីម្សិលមិញ2051
  • ស​ប្តា​ហ៍នេះ3113
  • ខែនេះ51979
  • ឆ្នាំនេះ208976