អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  25

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៦ (656 )

  ទំហំ(n/a)
  26

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ តុលា ២០១៦ (676 )

  ទំហំ(n/a)
  27

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៦ (536 )

  ទំហំ(n/a)
  28

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ សីហា ២០១៦ (560 )

  ទំហំ(n/a)
  29

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៦ (516 )

  ទំហំ(n/a)
  30

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៦ (406 )

  ទំហំ(n/a)
  31

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៦ (484 )

  ទំហំ(n/a)
  32

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៦ (455 )

  ទំហំ(n/a)
  33

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មីនា ២០១៦ (356 )

  ទំហំ(n/a)
  34

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ២០១៦ (371 )

  ទំហំ(n/a)
  35

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មករា ២០១៦ (465 )

  ទំហំ(n/a)
  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  វីដេអូ

  សុក្រ ០១ ធ្នូ ,២០១៧ ១២:០២ 1442
  ច័ន្ទ ០១ តុលា ,២០១៨ ១៤:៣០ 1521
  ច័ន្ទ ២១ សីហា ,២០១៧ ១០:១១ 2617
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៥២ 2239
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៤៧ 3269

  ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

  • ថ្ងៃនេះ358
  • ពីម្សិលមិញ527
  • ស​ប្តា​ហ៍នេះ3243
  • ខែនេះ8624
  • ឆ្នាំនេះ8624