អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  61

  Chapter 15 Annex B Land Release Process (323 )

  ទំហំ(n/a)
  62

  ជំពូក ១៥ ឧបសម្ព័ន្ធ គ "ស្តង់ដាចាត់ថ្នាក់ប្រភេទដី" (295 )

  ទំហំ(n/a)
  63

  Chapter 15 Annex C Land Classification (297 )

  ទំហំ(n/a)
  64

  ជំពូក ១៥ ឧបសម្ព័ន្ធ F "លក្ខខណ្ឌលុបចោលតំបន់សង្ស័យតាមរយៈការស្រាវស្រាវមិនបច្ចេកទេស" (283 )

  ទំហំ(n/a)
  65

  Chapter 15 Annex F Cancellation criteria (308 )

  ទំហំ(n/a)
  66

  ជំពូក ១៥ ឧបសម្ព័ន្ធ G "អនុវត្តការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេស" (315 )

  ទំហំ(n/a)
  67

  ជំពូក ១៥ ឧបសម្ព័ន្ធ H "បច្ចេកទេសអនុវត្តការកាត់បន្ថយផ្ទៃដី" (349 )

  ទំហំ(n/a)
  68

  ជំពូក ១៥ ឧបសម្ព័ន្ធ "គោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសអនុវត្តការកាត់បន្ថយផ្ទៃដីចម្ការគ្រាប់" (310 )

  ទំហំ(n/a)
  69

  Chapter 15 Annex J "Guide on Application of ERW Land Release Techniques" (472 )

  ទំហំ(n/a)
  70

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៨ (864 )

  ទំហំ(n/a)
  71

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៨ (594 )

  ទំហំ(n/a)
  72

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៨ (497 )

  ទំហំ(n/a)
  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  វីដេអូ

  ច័ន្ទ ២៩ កក្តដា ,២០១៩ ២០:៤៩ 4204
  អង្ការ ២៣ កក្តដា ,២០១៩ ០៩:៥៣ 4488
  សុក្រ ០៨ កុម្ភះ ,២០១៩ ១១:៥៣ 4417
  សុក្រ ០១ កុម្ភះ ,២០១៩ ១១:១៤ 4543
  ព្រហស្បតិ៍ ០១ សីហា ,២០១៩ ១៤:៣០ 3616

  ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

  • ថ្ងៃនេះ677
  • ពីម្សិលមិញ803
  • ស​ប្តា​ហ៍នេះ3048
  • ខែនេះ26087
  • ឆ្នាំនេះ247040