អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  85

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ សីហា ២០១៧ (1038 )

  ទំហំ(n/a)
  86

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៧ (1062 )

  ទំហំ(n/a)
  87

  ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន (1595 )

  ទំហំ(n/a)
  88

  ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីវិសោធនកម្ម-ការបង្កើតអាជ្ញាធរមីន (1860 )

  ទំហំ(n/a)
  89

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៧ (2591 )

  ទំហំ(n/a)
  90

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៧ (1197 )

  ទំហំ(n/a)
  91

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៧ (1044 )

  ទំហំ(n/a)
  92

  ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆមាសទី១ ឆ្នាំ​២០១៦ (1155 )

  ទំហំ(1.1 MB)
  93

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មីនា ២០១៧ (1094 )

  ទំហំ(n/a)
  94

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ២០១៧ (961 )

  ទំហំ(n/a)
  95

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មករា ២០១៧ (898 )

  ទំហំ(n/a)
  96

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ធ្នូ ២០១៦ (1098 )

  ទំហំ(n/a)
  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  វីដេអូ

  សុក្រ ២៩ វិច្ឆិកា ,២០១៩ ១៤:២២ 1213
  សុក្រ ២៩ វិច្ឆិកា ,២០១៩ ១៤:០៥ 1335
  ច័ន្ទ ២៩ កក្តដា ,២០១៩ ២០:៤៩ 7981
  សុក្រ ០៨ កុម្ភះ ,២០១៩ ១១:៥៣ 7679
  សុក្រ ០១ កុម្ភះ ,២០១៩ ១១:១៤ 8059

  ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

  • ថ្ងៃនេះ3
  • ពីម្សិលមិញ2563
  • ស​ប្តា​ហ៍នេះ16464
  • ខែនេះ39392
  • ឆ្នាំនេះ39392