អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  97

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ធ្នូ ២០១៦ (1029 )

  ទំហំ(n/a)
  98

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៦ (944 )

  ទំហំ(n/a)
  99

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ តុលា ២០១៦ (906 )

  ទំហំ(n/a)
  100

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៦ (830 )

  ទំហំ(n/a)
  101

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ សីហា ២០១៦ (812 )

  ទំហំ(n/a)
  102

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៦ (777 )

  ទំហំ(n/a)
  103

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៦ (620 )

  ទំហំ(n/a)
  104

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៦ (707 )

  ទំហំ(n/a)
  105

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៦ (676 )

  ទំហំ(n/a)
  106

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មីនា ២០១៦ (581 )

  ទំហំ(n/a)
  107

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ២០១៦ (597 )

  ទំហំ(n/a)
  108

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មករា ២០១៦ (721 )

  ទំហំ(n/a)
  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  វីដេអូ

  ច័ន្ទ ២៩ កក្តដា ,២០១៩ ២០:៤៩ 4204
  អង្ការ ២៣ កក្តដា ,២០១៩ ០៩:៥៣ 4488
  សុក្រ ០៨ កុម្ភះ ,២០១៩ ១១:៥៣ 4417
  សុក្រ ០១ កុម្ភះ ,២០១៩ ១១:១៤ 4543
  ព្រហស្បតិ៍ ០១ សីហា ,២០១៩ ១៤:៣០ 3616

  ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

  • ថ្ងៃនេះ678
  • ពីម្សិលមិញ803
  • ស​ប្តា​ហ៍នេះ3049
  • ខែនេះ26088
  • ឆ្នាំនេះ247041