អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  1

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៧ (115 )

  ទំហំ(947.1 KB)
  2

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៧ (59 )

  ទំហំ(940.1 KB)
  3

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៧ (65 )

  ទំហំ(947.6 KB)
  4

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មីនា ២០១៧ (124 )

  ទំហំ(937.5 KB)
  5

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ២០១៧ (77 )

  ទំហំ(953.7 KB)
  6

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មករា ២០១៧ (65 )

  ទំហំ(957.6 KB)
  7

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ធ្នូ ២០១៦ (72 )

  ទំហំ(647 KB)
  8

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៦ (72 )

  ទំហំ(839.9 KB)
  9

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ តុលា ២០១៦ (105 )

  ទំហំ(966.6 KB)
  10

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៦ (29 )

  ទំហំ(876.8 KB)
  11

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ សីហា ២០១៦ (26 )

  ទំហំ(917.7 KB)
  12

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៦ (34 )

  ទំហំ(837.7 KB)
  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  វីដេអូ

  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៥២ 173
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៤៧ 170
  ច័ន្ទ ០៦ មីនា ,២០១៧ ០៧:៣៨ 159
  ច័ន្ទ ០៦ មីនា ,២០១៧ ០៧:៣០ 168

  ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

  • ថ្ងៃនេះ77
  • ពីម្សិលមិញ318
  • ស​ប្តា​ហ៍នេះ1872
  • ខែនេះ4656
  • ឆ្នាំនេះ8635