អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  1

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ធ្នូ ២០១៧ (175 )

  ទំហំ(990 KB)
  2

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៧ (288 )

  ទំហំ(1000.9 KB)
  3

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ តុលា ២០១៧ (207 )

  ទំហំ(978.1 KB)
  4

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៧ (209 )

  ទំហំ(901.4 KB)
  5

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ សីហា ២០១៧ (217 )

  ទំហំ(983.4 KB)
  6

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៧ (220 )

  ទំហំ(952 KB)
  7

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៧ (619 )

  ទំហំ(947.1 KB)
  8

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៧ (386 )

  ទំហំ(940.1 KB)
  9

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៧ (307 )

  ទំហំ(947.6 KB)
  10

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មីនា ២០១៧ (393 )

  ទំហំ(937.5 KB)
  11

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ២០១៧ (270 )

  ទំហំ(953.7 KB)
  12

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មករា ២០១៧ (248 )

  ទំហំ(957.6 KB)
  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  វីដេអូ

  សុក្រ ០១ ធ្នូ ,២០១៧ ១២:០២ 156
  ច័ន្ទ ២១ សីហា ,២០១៧ ១០:១១ 739
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៥២ 777
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៤៧ 902
  ច័ន្ទ ០៦ មីនា ,២០១៧ ០៧:៣៨ 977

  ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

  • ថ្ងៃនេះ125
  • ពីម្សិលមិញ788
  • ស​ប្តា​ហ៍នេះ2731
  • ខែនេះ10750
  • ឆ្នាំនេះ21962