អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  1

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៨ (231 )

  ទំហំ(2.1 MB)
  2

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៨ (125 )

  ទំហំ(877.2 KB)
  3

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៨ (114 )

  ទំហំ(878.7 KB)
  4

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មីនា ២០១៨ (82 )

  ទំហំ(865.5 KB)
  5

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ២០១៨ (114 )

  ទំហំ(865.5 KB)
  6

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មករា ២០១៨ (196 )

  ទំហំ(911.1 KB)
  7

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ធ្នូ ២០១៧ (1248 )

  ទំហំ(990 KB)
  8

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៧ (1018 )

  ទំហំ(1000.9 KB)
  9

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ តុលា ២០១៧ (783 )

  ទំហំ(978.1 KB)
  10

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៧ (789 )

  ទំហំ(901.4 KB)
  11

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ សីហា ២០១៧ (595 )

  ទំហំ(983.4 KB)
  12

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៧ (622 )

  ទំហំ(952 KB)
  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  វីដេអូ

  សុក្រ ០១ ធ្នូ ,២០១៧ ១២:០២ 1230
  ច័ន្ទ ២១ សីហា ,២០១៧ ១០:១១ 2297
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៥២ 1986
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៤៧ 2960
  ច័ន្ទ ០៦ មីនា ,២០១៧ ០៧:៣៨ 3927

  ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

  • ថ្ងៃនេះ325
  • ពីម្សិលមិញ500
  • ស​ប្តា​ហ៍នេះ2477
  • ខែនេះ8209
  • ឆ្នាំនេះ157085