អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  85

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៧ (1273 )

  ទំហំ(n/a)
  86

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ សីហា ២០១៧ (989 )

  ទំហំ(n/a)
  87

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៧ (1011 )

  ទំហំ(n/a)
  88

  ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន (1413 )

  ទំហំ(n/a)
  89

  ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីវិសោធនកម្ម-ការបង្កើតអាជ្ញាធរមីន (1700 )

  ទំហំ(n/a)
  90

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៧ (2426 )

  ទំហំ(n/a)
  91

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៧ (1126 )

  ទំហំ(n/a)
  92

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៧ (982 )

  ទំហំ(n/a)
  93

  ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឆមាសទី១ ឆ្នាំ​២០១៦ (1073 )

  ទំហំ(1.1 MB)
  94

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មីនា ២០១៧ (1054 )

  ទំហំ(n/a)
  95

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ២០១៧ (907 )

  ទំហំ(n/a)
  96

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មករា ២០១៧ (842 )

  ទំហំ(n/a)
  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  វីដេអូ

  ច័ន្ទ ២៩ កក្តដា ,២០១៩ ២០:៤៩ 4369
  អង្ការ ២៣ កក្តដា ,២០១៩ ០៩:៥៣ 4997
  សុក្រ ០៨ កុម្ភះ ,២០១៩ ១១:៥៣ 4504
  សុក្រ ០១ កុម្ភះ ,២០១៩ ១១:១៤ 5168
  ព្រហស្បតិ៍ ០១ សីហា ,២០១៩ ១៤:៣០ 3705

  ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

  • ថ្ងៃនេះ960
  • ពីម្សិលមិញ953
  • ស​ប្តា​ហ៍នេះ4451
  • ខែនេះ13345
  • ឆ្នាំនេះ270331