អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  H.E. Senior Minister Ly Thuch meets with Ms. Marte Graff Jenssen NPA Country Director to Myanmar

  H.E. Senior Minister Ly Thuch, First Vice President of CMAA ...

  ច័ន្ទ ០៥ មីនា ,២០១៨ ១៥:៥១ 81

  H.E. Senior Minister Ly Thuch meets with Greg Crowther MAG Regional Director

  H.E. Senior Minister Ly Thuch, First Vice President of CMAA ...

  ច័ន្ទ ០៥ មីនា ,២០១៨ ១៥:៤៨ 73

  សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអាជ្ញាធរមីនរៀបចំមិទ្ទីងរំលឹកខួបលើកទី១៩ ទិវាជាតិយល់ដឹងពីមីន ២៤ កុម្ភៈ ១៩៩៩-២០១៨

  ច័ន្ទ ០៥ មីនា ,២០១៨ ១៥:១០ 95

  សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអាជ្ញាធរមីនរៀបចំមិទ្ទីងរំលឹកខួបលើកទី១៩ ទិវាជាតិយល់ដឹងពីមីន ២៤ កុម្ភៈ ១៩៩៩-២០១៨ ...

  Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen

  Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen


  Latest File

  Video

  សុក្រ ០១ ធ្នូ ,២០១៧ ១២:០២ 240
  ច័ន្ទ ២១ សីហា ,២០១៧ ១០:១១ 859
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៥២ 872
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៤៧ 1076
  ច័ន្ទ ០៦ មីនា ,២០១៧ ០៧:៣៨ 1138

  Count Visitor

  • Today335
  • Yesterday405
  • This Week1433
  • This Month9746
  • This Year33602