អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  Plenary Meeting of the National Mine Action Conference

  ព្រហស្បតិ៍ ១៧ ឧសភា ,២០១៨ ១៤:១១ 456

  In the morning of 17th May 2018, plenary meeting on the “International Cooperation and Assistance in Mine Action” and “ High Level Policy Dialogue on Resource Mobilization” chaired by H.E. Senior Minister Ly Thuch, First Vice President of the CMAA together with speaker represent from Ministries-Institutes, Operators and relevant NGOs. ...

  Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen

  Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen


  Latest File

  Video

  សុក្រ ០១ ធ្នូ ,២០១៧ ១២:០២ 902
  ច័ន្ទ ២១ សីហា ,២០១៧ ១០:១១ 1695
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៥២ 1586
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៤៧ 2177
  ច័ន្ទ ០៦ មីនា ,២០១៧ ០៧:៣៨ 2526

  Count Visitor

  • Today447
  • Yesterday435
  • This Week3155
  • This Month7940
  • This Year102449