អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  Plenary Meeting of the National Mine Action Conference

  ព្រហស្បតិ៍ ១៧ ឧសភា ,២០១៨ ១៤:១១ 658

  In the morning of 17th May 2018, plenary meeting on the “International Cooperation and Assistance in Mine Action” and “ High Level Policy Dialogue on Resource Mobilization” chaired by H.E. Senior Minister Ly Thuch, First Vice President of the CMAA together with speaker represent from Ministries-Institutes, Operators and relevant NGOs. ...

  Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen

  Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen


  Latest File

  Video

  សុក្រ ០១ ធ្នូ ,២០១៧ ១២:០២ 1135
  ច័ន្ទ ២១ សីហា ,២០១៧ ១០:១១ 2177
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៥២ 1897
  អង្ការ ០៧ មីនា ,២០១៧ ១២:៤៧ 2831
  ច័ន្ទ ០៦ មីនា ,២០១៧ ០៧:៣៨ 3743

  Count Visitor

  • Today195
  • Yesterday588
  • This Week195
  • This Month10892
  • This Year143807